خط مشي كيفيت  Quality Policy

شرکت تولیدی صنعتی اریس سازه پارسیان ( سناتور ) به منظور تولید محصولات با کیفیت و با هدف تامین خواسته های مشتریان و افزایش رضایت و ایجاد وفاداری و برآورده کردن کلیه الزامات قانونی و مقرراتی مشتریان،  اقدام به استقرار نظام مدیریت کیفیت بر مبنای استاندارد ISO 9001:2015  نموده و سیاستها و برنامه های خود را بر اساس محورهای اصلی زیر استوار ساخته و خود را متعهد به اجرای اثر بخش آن می داند:

  • تامین رضایت مشتریان به منظور تحقق كامل خواسته هاي آنان
  • بهبود مستمر کیفیت محصولات از طریق انتخاب تامین کنندگان برتر، بهبود روشهای تولیدی و کنترلی
  • افزایش سهم بازار داخلی و گسترش صادرات به بازار آسیا و اروپا به منظور ارتقای برند شرکت
  • توسعه منابع انسانی و رضایت کارکنان و افزایش آموزش های کارآمد
  • توسعه تامین منابع مالی و مدیریت هزینه ها
  • توسعه سیستمهای اطلاعاتی و استفاده اثر بخش از آن برای تصمیمات مدیریتی

از آنجاییکه اهداف فوق با مسولیت پذیری و مشارکت تمامی کارکنان تحقق می یابد،مدیریت شرکت این خط مشی را با روشهای مختلف در دسترس کارکنان قرار داده و با ارائه آموزش های لازم از درک آن توسط ایشان اطمینان حاصل می نماید. همچنین منابع مالی و سایر نیاز های اجرای این خط مشی توسط مدیریت ارشد فراهم می گردد.

با تشكر

یوسف فتح الهی

مدير عامل

 

 

تاریخ بازنگری: 25/2/96

D-MA-01/C