SENATOR firmasının önemli süreçlerini tanımak için bu bölümü okuyunuz.

 • Eritme Birimi:

Bu birimde günlük 20 ton ertilmiş metal üretilip Quick Lab adlı denetim cihazıyla incelenir ve standart hale getiriliyorlar. Bu birim 2 adet 2tonlu endüksyon fırını ve bir adet 8 tonlu koruyucu fırına sahiptir. Ham maddelerimizi, standart külçeler; prese demirler ve parça üretim metalurjisi oluşturuyor. Eritimler üzerinde analiz yapmak için her birisinden Quick Lab cihazı yardımıyla numune alınır ve eritim karşılığı karbon yüzdesi kontrol edilerek eritimin kalitesi günlük olarak quantometre cihazıyla ölçülerek kontrol edilir ve her çalışma nöbetinde rastgele olarak ürünlerin metalurji yapısı değerlendiriliyor. Ayrıca keskin numune üzerinde dayanıklığını tahlil etmek için baskı denetimleri de uygulanır.

 • Döküm Birimi:

Bu birimde günlük10000parça kalıplaştırılarak üretiliyor. Burada kalıplaştırma dereceleri tek ray vasıtasıyla taşınır ve eritme birimine aktarılıyor. Orada eritilip üretim hattının son noktasında delme makinesi ve shick out cihazıyla boşaltılıyor. Sağlam kalan parçalar kum giderilmesi için shot makinesine götürülüyor ve kalite kontrolünden sonra işleme birimine aktarılıyor. Kalıplama işi prese cihazıyla yapıldığından dolayı bir çalışma mesaisinde en az 8 türlü ürün dökümü yaptırılabilir. Bu hattın disamatik hatlara göre üstünlüğü bu belirgin özelliğinden kaynaklanıyor.

rikhtegari-300x200

 • İşleme Birimi

Bu birimde dökümden dolayı ortada kalan kalıntılar yok ediliyor, böylece dökme demirin emayesini yaymak için uygun bir yüzey oluşturuluyor.

42-300x119

 • Sıvalama (Emaye):

Bu etapta parçaların emayesi için püskürtme ve derin olarak 2 farklı yöntem kullanıyoruz. Sıvalama süreci yapıldıktan sonra, parçalar bir saat boyunca mühitin iklimiyle kurutulup emaye pişirme fırınına aktarılıyorlar. Sonra, 800⁰C ısıda pişirildikten sonra en son kontrol işlemi için son istasyona gönderiliyor.

leab-300x200

 • Paketleme Birimi:

Emaye pişirme etabından sonra parçalar, kalite tazmin birimi operatörleri tarafından %100 olarak kontrol edilir ve onaylandıktan sonra bantla kauçuk pin takma ve paketleme ile ilgili görev yapan operatörlerin birimine gönderiliyorlar. Pinler parçalara monte edildikten sonra tüm paketlenen parçalar transfer edilir ve depoda depolanmaları için hazır duruma getiriliyorlar.

baste-bandi-300x200

 • Kalite Tazmin Birimi

Bu birimde, kalite amaçlarımıza ulaşmak; kalite yönetiminin yönetmeliklerini uygulamakla ilgili amaçlarımızı elde etmek için aşağıdaki konular uygulanıyor.

 1. Çözüm yolları, yönetmelikler vs. kalite sisteminin dayanakları değerlendiriliyor,
 2. Kalite yönetim sisteminin dayanaklarındaki teklif edilen tadilatlar kontrol edilip değerlendiriliyor,
 3. Kalite yönetim sistemi ile ilgili ihtiyaç olan eğitimler için gerekli teklifler sunuluyor,
 4. Kalite yönetim sistemi ile ilgili fabrikanın amaçları analiz ve tahlil ediliyor,
 5. Dönemsel olarak yönetim toplantıları düzenlenip alınan kararlar takip ediliyor‚
 6. Kalite yönetim sistemi için ihtiyaç olan tüm süreçler ölçülüyor,
 7. Sistemin aktiviteleri hakkından kurumsal yönetime rapor sunuluyor
 • Labratuvar Birimi:

Bu birim, modern ve gelişmiş cihazlarla farklı ve sayılı değerlendirmeler yapıyor. Kullanılan cihazlardan aşağıdaki hususları söyleyebiliriz:

Salt sprey makinesi, ışın mikroskopu, kum sabitleme makinesi, kum vibratörü, emaye vibratörü, metalografik cila, dijital tartılar, kum nem ölçme cihazı, labratuvara özel operasyonel ısıtma fırını, quick lab cihazı, emaye kalınlık ölçme cihazı, emaye yumuşaklığı ve hacim ağırlığı ölçme cihazları vb.

Tüm emtialar, giriş yapan ürünler, üretim süreci ve nihai mamüller kontrol ve test ediliyorlar:

Bunlardan en önemlileri:

1-      Döküm, ferro silisyum, ferro mangan, grafit  veya emaye içeren üretim ham maddeleri,

2-      Kalıplaştıran hattın tükettiği kumun fiziksek özelliklerindeki eritim analizini içeren döküm birimi,

3-      Parçaların metalografik yapısını denetmek, badana mekanik gücünü, gri dökme demirin sınıfını belirtmek için döküm biriminin nihai ürünü,

4-      Emaye yumuşaklığı ve ağırlığını, parçalar üzerinde emaye kalınlığı, ısı kontrolü, emaye pişirme fırınına ait hız vb. süreçleri içeren emaye/sıvalama ünitesi,

5-      Parçaların emayesi üzerine ısı şok testi, emaye salt spreyi üzerinde güç kontrolü yapmak, parçaların emaye katmanının kalınlığını ve emaye yapışkanlığını kontrol etmek gibi emayenin son mamülüne,

Bağlı olan denetlemeler.

3